1: hoe kan ik een reservering wijzingen

Meestal is een wijziging geen probleem. Het kan alleen voorkomen dat we in het hoogseizoen niet zomaar een nieuwe reservering kunnen maken en komt u dan op een wachtlijst.

2: zijn er redenen om een hond te weigeren

Loopse teefjes kunnen wij niet aannemen. Ook honden die overdraagbare ziektes hebben of ziek zijn kunnen wij niet aannemen.

3: verlengen van een reservering

Als de opvang niet volgeboekt is zal dit geen probleem zijn.

4: annulering voorwaarden

Annuleren is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de reservering, hierna is er een vergoeding van 50% van de reservering verschuldigd.

5: hoe kan ik betalen

Bij de bevestiging van uw reservering ontvangt u van ons een betaallink. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief.

6: hoe vind ik the Dog House

Bij de bevestiging van uw reservering ontvangt u onze locatie in de mail

7: mijn hond heeft medicijnen

Het is geen probleem als u hond medicijnen gebruikt.Wij vragen hier een vergoeding van € 2.00 per dag voor.

8: Meegeven riem

Wij hebben eigen riemen voor tijdens het verblijf. Dit in verband met het kwijt raken van uw riem.

9: als de hond ziek word in uw afwezigheid

Als de hond ziek word of er andere bijzonderheden zijn , zullen wij u altijd direct op de hoogte stellen en overleggen wat u wilt doen.

Kunnen wij niemand bereiken dan zullen wij in acute gevallen een dierenarts inschakelen. Indien u doorgeeft welke dierenarts u heeft dan zullen wij met deze dierenarts contact opnemen. Indien dit niet is doorgegeven dan brengen wij uw hond naar de dierenkliniek in Sant Jordi. De kosten van het consult zijn voor uw rekening, evenals een onkostenvergoeding van € 30,00

10: Krijg ik korting bij meegeven eigen voer

Nee het verstrekken van het voer is een service.

11: ophalen en brengen van uw huisdier

Wij kunnen uw huisdier ook ophalen en/of thuisbrengen. De kosten bedragen € 10,00 per rit en moeten al bij de reservering worden aangevraagd.

-

1: how can I change a reservation

Usually a change is not a problem. It is only possible that in the high season we cannot make a new reservation and you will end up on a waiting list.

2: are there reasons to refuse a dog

We cannot accept dogs in heat. We also do not accept dogs that have communicable diseases or are ill.

3: extending a reservation

If we are not fully booked, this will not be a problem.

4: cancellation conditions

Cancellation is possible up to 24 hours before the start of the reservation, after which a fee of 50% of the reservation is due.

5: how can I pay

You will receive a payment link from us when we confirm your reservation. After receiving the payment, the reservation is final.

6: How Do I Find the Dog House

You will receive our location in the mail when we confirm your reservation

7: my dog is on medication

It is not a problem if your dog uses medication, we ask a fee of € 2.00 per day for this.

8: leash provided

We have our own leashes for during the stay. To prevent loss of belts and leashes

9: if the dog gets sick in your absence

If the dog gets sick or there are other problems, we will always inform you immediately and discuss what you want to do.

If we cannot reach anyone, we will call in a vet in acute cases. If you let us know which vet you have, we will contact this vet. If this has not been communicated, we will bring your dog to the veterinary clinic in Sant Jordi. The costs of the consultation are for your account, as well as an expense allowance of € 30.00

10: I get a discount when I bring my own food

No providing the feed is a service.

11: pick up and drop off your pet

We can also pick up and / or bring your pet home. The costs are € 10.00 per ride and must already be requested when booking.